Multidimenzionální pohled na svět

ArMi
Příspěvky: 207
Registrován: pon, 22. úno 2016, 17:45

Multidimenzionální pohled na svět

Příspěvekod ArMi » sob, 05. lis 2016, 16:13

Multidimenzionální pohled na svět

Na tomto fóru kdosi o sobě prohlásil, že je multidimenzionální bytostí zachycenou v pasti lineárního časoprostoru a volá o pomoc. Nechápu, proč to píše anglicky - asi profesionální deformace.

Před několika lety mi "Wolverine" něco říkal o multidimenzionálním vědomí. Bohužel mi Wolverine už nevysvětlil co to znamená a tak jsem zkusil udělat rešerši, abych lépe pochopil význam tohoto slova. Co kdyby toto slovo použil i v rozhovoru s někým jiným.

Možná je moje představa naivní či neúplná ale lepší je se pokusit pochopit nedokonale než vůbec. Třeba to někdo ví lépe.

Možná je to jen pokus o popsání nepopsatelného. Slova jsou jen symboly, které představují pouze ideje ukazující
na realitu. Tomuto významu slov se říká metafyzický. Nad metafyzickou úrovní leží ještě vyšší teologická úroveň.
Ideje ve svém nejvyšším aspektu směřují k Bohu a to umožňuje Bohu aby v zrcadle těchto idejí lépe poznal sám sebe.

Někdy to, že lidé nemohou něčemu porozumět, není proto, že by bylo světlo jejich rozumu slabé, ale jednoduše proto, že popisovaná problematika leží mimo omezený okruh jejich chápání. A pokud si bude někdo myslet, že ten kdo napsal níže uvedený text zešílel, tak pravděpodobně multidimenzionální vědomí aktivní nemá. Může to považovat třeba za pohádku na dobrou noc.

Obrázek
----

O multidimenzionalitě bylo napsáno v textech tvůrců křídel, že je to schopnost vnímat více realit současně a na základě této schopnosti mít možnost vidět i pod povrch této reality. Tato definice není příliš přesná a asi si pod tím málokdo představí něco konkrétního.

Multidimenzionalitu vnímání není možné úplně vypnout. Do jisté malé míry jí disponuje každý člověk.
Představte si, že jste ve skupině lidí někdě v čajovně a necítíte se tam dobře. Všechno kolem vypadá skvěle,
společnost se skvěle baví, čaj je chutný, ale vy ve vašich myšlenkách uvažujete o tom, jak jste se doma pohádal se ženou. Tím pádem překrýváte realitu jinou interpretací z jiné časové dimenze. To neznamená, že by se kolem Vás něco změnilo. Pak si třeba najednou uvědomíte, že vaše žena byla unavena a že to, co se odehrálo nebyl Váš problém. Vaše srdce se naplní soucitem ke druhé osobě a současně s tím se zmení i vaše vnímání společnosti v oné čajovně.

Tohle je jen takový malý záblesk multidimenzionality. Ten, kdo má plně multidimenzionální vědomí vnímá čas úplně jinak. Arion v Bráně napsal, že čas je jen na hrubohnotné úrovni a na úrovni ducha již je jen bezčasovost. Není to tak docela přesné.

Největší pád do hmoty způsobuje, že čas je vnímán jako něco objektivního na Vás nezávislého. Na úrovni ducha je
čas vnímán stále více subjektivně. Čas je totiž jen způsob, jakým jste se Vy sami rozhodli prožívat události. Můžete třeba meditovat a v meditaci se stát časem. Pak poznáte, že čas je jádrem Vaší bytosti. Proto jakákoliv událost, která se stala třeba před tisíci nebo milióny let Vám může připadat stejně jako kdyby to bylo včera nebo před pár minutami.

Časová dimenze je pouze jednou z dimenzí multidimenzionálního vnímání reality.

Z pohledu multidimenzionálního vědomí je nesmyslná snaha o sjednocení s Bohem. Každý, kdo jím disponuje, již dávno je s Bohem vnitřně spojen teď na navždy. Multidimenzionalita je jen jedním z aspektů Boží všudypřítomnosti manifestující se navenek. Nejvyšší duchovní úroveň, jaké může jakákoliv bytost dosáhnout, je úroveň archanděla.
Archanděl je bytost, která je jen jeden jediný krok vzdálena od Boha. A ten jeden nepřekročitelný krok je vědomí vlastní identity. Vše ostatní je Bůh.

Každý z nás, kdo se narodil v této realitě, udělal základní dohodu s realitou našeho hmotného světa, že určitá
část jeho multidimenzionálního vědomí bude vázána do jednoho místa v prostoru a čase. Minimálně po dobu jedné
inkarnace, je tento svět jeho dočasným domovem. Tomuto bodu se pak říká ego. Ego je hmotným odrazem
našeho pravého Já. Je to stínová bytost, která má určitou samostatnou inteligenci, ale bez pomoci pravého
Já se nemůže rozvíjet. Nejlépe se chová ten, kdo má ve svém nitru obě složky spojené v jednotě s pomocí
totální lásky a dalo by se to přirovnat ke společnému tanci oslavujícímu akt stvoření a dalšího tvoření.

V magii se často hovoří o živlech a obyvatelích živlových světů. Je to velmi nepraktické muset navštívit živel vody pokud chcete zakoušet tekutost, navštívit živel ohně pokud chcete pocítit expanzi a žár. Pokud chcete vnímat volnost tak někam vyletět do oblak mezi sylfy. A pokud chcete vnímat tuhost, tak by jste se zase museli odebrat někam do nitra hory uvítat gnómy? V této realitě je velká výhoda, že všechny tyto kvality můžete prožívat současně a najednou. Pokud někdo disponuje multidimenzionálním vědomím, tak je současně gnómem, rusalkou, salamandrem i sylfou. Stačí jen tyto nedílné součásti vaší identity probudit k životu. K tomu aby jste se třeba potkali s rusalkou se už vy sami před tím musíte rusalkou či vodním mužem stát.

Lidé zabývající se magií určitě nepřehlédli komplikované evokační rituály pro vyvolávání sférických inteligencí.
Obsahují různé tajné symboly, kuřidla a tajemné rituály a zejména časy a astrologické konstelace pro tyto práce.
Z pohledu multidimenzionálního vědomí je to samozřejmě nesmysl. Přesněji, je to jedna z nekonečného spektra
možností, která je velice omezená. Multidimenzionální bytost je ve všech sférách trvale přítomna. Se sférickými
inteligencemi se zná a jsou to jeho přátelé. Její vědomí je stejné ve své podstatě jako jejich. Už proto,
že spolu sdílejí Jedno.

Plně vědomá multidimenzionální bytost si je v každém okamžiku plně vědoma jednotlivých sfér a jejich idejí.
Každá sfréra představuje určité tekuté pole prožitků, které může být skrze vědomí materializováno do podoby reality. Vnímá je jako paprsky světla. Paprsky se protínají ve středu vědomí takové bytosti a ona si v každém okamžiku vybírá právě ten paprsek, který směřuje nejvíce k Bohu.

Arion psal o jistém riziku poukud se někdo pokusí volat inteligence z jiných sfér. Pokud již někdo multidimenzionálním vědomím disponuje, tak může zavolat třeba všechny sférické inteligence ze všech sfér najednou. Jeho vědomí je již ve všech sférách aktivní a může si představit nekonečný kosmický bazén ve kterém jsou jednotlivé inteligence strženy vírem do určitého bodu. Potom se mohou projevit buď odděleně nebo jako jedno koherentní kompaktní vědomí.

Arion o technikách tohoto typu psal v KKOK, že pokud se by je někdo pokusil zneužít, tak by to znamenalo okamžitou likvidaci duše ducha i těla. Pokud někdo je v trvalém spojení s Bohem a slouží nejvyššímu principu světla, tak už by zneužití ani nebyl schopen. Vnímal by to asi tak jako kdyby si zaživa odřezával část ruky.

Osudem každého z nás je stát se plně vědomou a moudrou multidimenzionální bytostí. Rozdíl mezi kýmkoliv znás
z multidimenzionálního pohledu žádný není. Pouhý rozdíl je v čase. A protože čas má iluzorní základ, tak
skutečně žádný není. Každý z nás v určitém okamžiku v čase vstoupil do existence v důsledku anizotropie prostoru.
Prvopočátek lze vnímat tak, že se část Boha začne považovat za něco odděleného od Jednoty celku.
Je možné to vnímat jako vodopád světla vycházející přímo z Boha. Vodopád se tříští na jednotlivé individualizované krůpěje a jednou z nich jste i Vy. A protože čas je jen způsobem náhledu na události, tak k Vašemu zrození došlo právě teď. Zkuste si prosím vzpomenout na okamžik vašeho Kosmického zrození. Můžete si v tomto okamžiku uvědomit kým jste byli na samém začátku, uvidět celý vývoj vaší bytosti a tím zbořit všechny bariéry v prostoru a čase.

Nejedná se tady vaše narození v podobě dítěte do tohoto světa. Tato forma příchodu do hmotného těla je jen
pouhým opakováním či odrazem předchozí události.

Vývoj v čase a popis všech živých forem je možno symbolicky vnímat jako Knihu života. Lidstvo z této
knihy přečetlo část přvní stránky. Plně vědomá multidimenzionální bytost dokáže v jakémkoliv okamžiku
manifestovat jakoukoliv kvalitu z jakéhokoliv časového okamžiku z minulosti i budoucnosti. Můžete vytvořit
Vaše nové já zrcadlící kvalitu, pro kterou se rozhodnete.

Z tohoto důvodu je také astrologie pro multidimenzionální bytost nesmyslná. Tím by omezila jas svého
vnitřního Slunce, které se může v jakémkoliv okamžiku rozhodnout pro jakoukoliv kvalitu.

Plně vědomá multidimenzionální bytost nemá 5 smyslů jako člověk, ale smyslů sedm. Pentagram symbolizuje právě lidskost a tipnul bych si, že ten kdo má multidimenzionální vědomí nemá ani zapotřebí něco takového kamkoliv kreslit.

Šestý smysl je intuice. Ta se sice objevuje i u lidí, ale v tomto případě se na ni dotyčný může plně spolehnout
a je pro něho daleko správnějším a věrohodnějším kompasem než všechny informace přicházející zvenku. Sedmý smysl je vědomím jednoty. Multidimenzionální bytost si je trvale vědoma jednoty všeho se vším asi tak, jako když vidíte před sebou svým zrakem rozkvetlou květinu.

Možná si někdo vzpomene na Bhagavatgítu, kde Rama Krišna ukazuje Arjunovi svoji kosmickou podobu skládající se z mnoha různých podob. Arjuna tím asi byl dost překvapen. To se Krišnovi pouze podařilo vizualizovat část jeho ultidimenzionálního já navenek.


Informací či vodítek jsem již uvedl celkem dost. Zajímalo by mě, kdo se odvažuje prohlásit, že je plně vědomou
multidimenzionální bytostí a níže uvedené je pro něho jen procházka mateřskou školkou?

A když už Wolverine začal s mateřskou školkou, tak si můžete sami sebe představit jako skutečného anděla světla.
A všechny vaše podoby můžete vizualizovat jako vaše děti. Ty jsou možná opuštěné a chybí jim vaše andělská péče a láska.

Pak zavolejte jednoho chlapce nebo dívku, který symbolizuje vaši současnou inkarnaci. Poproste ho/ji, aby Vám přinesl(a) červenou růži. Ta růže zrcadlí vše, čo jste se rozhodli v tomto životě dosáhnout. To je Váš dar Vaší matce Zemi, která jej ve vděčnosti přijala a nechá ji v sobě růst. Všímejte si jak vypadá, jestli je krásná a nebo naopak ovadlá. Pochvalte Vaše dítě za jeho kuráž, se kterou se odvážilo jít do tohoto nehostinného proztředí zde na Zemi. A pochvalte mu i krásu té růže ať už vypadá jakkoliv. Pak ho můžete obejmout.

Následně se můžete obrátit i k ostatním dětem a omluvit se jim, že velmi trpěly Vaší nepřítomností a že jim to vynahradíte. Zde se můžete přesvědčit, že žádné ego neumírá se smrtí těla, ale je trvale přítomné uvnitř Vašeho multidimenzionálního Já a můžete ho kdykoliv oživit v závislosti na Vašem rozhodnutí.

Uživatelský avatar
ATA
Příspěvky: 1600
Registrován: stř, 28. kvě 2008, 18:55
Bydliště: Litovel
Kontaktovat uživatele:

Re: Multidimenzionální pohled na svět

Příspěvekod ATA » čtv, 08. pro 2016, 13:23

Byl sem to já ale rozhodne to neberu nějak seriozně v dobe kdy sem to tam dal to byl jen zajímavej citát nic víc .

Vnímám ted více urovní reality součaně uplně vypnout to jde obtížně podobně jako bežné smysly.Veci co popisuješ to už je pomerne extrem zaživam podobné ale v mnohem menší miře. Rozhodně nejsem vědomě ve všech urovních respektive nestotožnuji se z částma já všude a vždy to není zrovna praktické takže dynamicky měním ztotožneni podle situace. Nemusi také jit nutně o ztotožnění vetšinou je to spíše o vnímaní , vnímam část toho co vníma "moje" část tam ale sem vetšinou omezen tim kolik vědomí na tehle urovni dokáže pojmout. Zajmavejší je nevnímat odtud ale z jineho mista z "já" tam nebo vnímat vice obalstí současně bud něco jako decntralizovanou sit nebeo tim že jdu o uroven nad ketrá je všechny zahrnuje.
Help! I'm a multidimensional being trapped in a linear time-space continuum!


Zpět na „Magie“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host